Proč KR?

Současná rodina má mnohé nové možnosti, které mohou být pro ní pozitivně inspirující, ale zároveň je poznamenána mnoha negativními vlivy, které na ní působí.

Vzrůstající počet rozvodů, nízká vitalita a mnohé další signály jsou alarmující skutečností pro naši společnost. Hovoří se o krizi rodiny, erozí v mezilidských vztazích.

Jsme proto přesvědčeni, že je třeba hledat způsoby, jak dnešním rodinám v jejich nelehké situaci pomoci. Proto jsme začali organizovat Konference rodin, jejichž záměrem je zamýšlet se nad aktuálními otázkami se kterými se rodiny potýkají – vzájemné vztahy v rodině, výchova dětí, rodina a práce, rodina a volný čas, rodina a finance, rodina a nemoc a mnohé jiné. Tato setkání chtějí být platformou, kde je rodinám poskytnuta všestranná péče i poradenství a to nejrůznější formou – přednášek, seminářů, workshopů, malých diskusních skupin. Přednášejícími a vedoucími seminářů jsou odborníci v nejrůznějších oblastech – lékaři, psychiatři, teologové, poradci.

Dalším záměrem těchto setkání je rovněž možnost aktivního odpočinku formou různých sportovních aktivit. Paralelně s programem konference pro dospělé probíhá samostatný program pro děti, který je zajišťován dobrovolným týmem zkušených lidí pracujícími mezi dětmi. Jsme přesvědčeni, že tato setkání jsou jednou z mnoha možností, jak pomoci současné rodině k prohloubení vzájemných vztahů a tak ke kvalitními životu pro výchovu další generace.